XỔ HAI CHIẾN KÊ 4KG RA ĐÒN QUUYẾT LIỆT ĐÁ GÀ CPC1

Gà xanh ra đòn đầu tiên đã dính cựa vào đầu đối thủ

XỔ HAI CHIẾN KÊ 4KG RA ĐÒN QUUYẾT LIỆT ĐÁ GÀ CPC1
XỔ HAI CHIẾN KÊ 4KG RA ĐÒN QUUYẾT LIỆT ĐÁ GÀ CPC1