GÀ ĐỎ ĐỔ MÁU VẪN ĐÁ QUYẾT LIỆT, ĐÚNG LÀ ANH HÙNG ĐÁ GÀ CPC1

Trận gà nhiều máu nhất CPC1 ngày 25-5-2024

GÀ ĐỎ ĐỔ MÁU VẪN ĐÁ QUYẾT LIỆT, ĐÚNG LÀ ANH HÙNG ĐÁ GÀ CPC1
GÀ ĐỎ ĐỔ MÁU VẪN ĐÁ QUYẾT LIỆT, ĐÚNG LÀ ANH HÙNG ĐÁ GÀ CPC1